Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Инвентаризационен Опис – със сравнителна ведомост

Първични Счетоводни Документи

Инвентаризационен Опис – със сравнителна ведомост

Инвентаризационен Опис

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Инвентаризационен Опис (със сравнителна ведомост) е документ, с който се документира проведена инвентаризация на запаси или активи и съпоставката им със счетоводните данни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Инвентаризационен Опис" е разработен от Фактуриране.bg