Помощ > Общи Въпроси > Аз съм нотариус, мога ли да ползвам Fakturirane.bg?

Общи Въпроси

Аз съм нотариус, мога ли да ползвам Fakturirane.bg?

Всички потребители, ползващи Версия PRO имат тази възможност. Всички издадени документи се съхраняват, като имате възмножност да изпращате документа по имейл, директно през системата. Можете да правите справки за всеки един издаден документ от вас и по всяко едно време да го достъпите.