Помощ > Моите фирми, Настройки > Настройки за документите

Моите фирми, Настройки

Настройки за документите

В онлайн системата за издаване на документи Фактуриране.bg можете да правите настройки, които да улеснят работата ви и да направят по-удобно използването на системата.

Меню „Настройки”

Към настоящия момент в това меню можете да управлявате списъка с регистрираните потребители, които имат право да издават документи, за регистрираните издателски фирми, във вашия акаунт.>

Можете да настроите за даден потребител и права на достъп до Фирма/офис/артикул/контрагенти/мерни единици/валути.

"Моите Фирми"

За да промените настройките по подразбиране за някоя от издателските ви фирми, трябва да кликнете върху реда с името на съответната фирма. Ще се зареди форма с предварително зададени стойности за следните полета:

  • Място на сделката: - Стойноста на това поле се попълва автоматично в издаваните документи.
  • Тип на плащане: - Избрания тук вид на плащане ще бъде избран при издаването на документи. Ако по принцип издавате повечето от документите си с плащане по банков път, тук можете да изберете вид на плащане „Банков Превод”. По този начин във всеки нов документ автоматично ще бъде избрана опцията плащане по банка.
  • Банка: - Избраната банка и банкова сметка към нея ще се зареждат автоматично при избран вид плащане „Баков Превод” Вижте повече в секцията „Как да добавя банкова сметка?”
  • Десетични знаци: - Въведената в това поле стойност определя броя на знаците след десетичния разделител.
  • ДДС: - Секцията ДДС съдържа данни за ставките на ДДС. Въведената на първия ред стойност се зарежда по подразбиране при издаване на документи от регистрирани по ЗДДС издателски фирми.