Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Защо не си виждам фактурите от миналата/ите година/и?

Справки,Търсене,Експорти

Защо не си виждам фактурите от миналата/ите година/и?

В менюта  документи и справки трябва да поставите отметка в поле " Покажи документите преди [дата] "