Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Уведомление по чл.62, ал.4 от КТ – Приложение №1

ТРЗ и Личен Състав

Уведомление по чл.62, ал.4 от КТ – Приложение №1

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.62, ал.4 от Кодекса на Труда

Приложение №1

уведомление

Този счетоводен ресурс за "Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда" е разработен от Фактуриране.bg