програми за фактуриране
 

Нови функционалности във версия Pro на Fakturirane.bg от февруари 2019:

  • Създадена е функционалност за автоматично/регулярно преиздаване на фактура (напр. всеки месец). За целта в екрана за редактиране на фактура е добавен бутон „Издавай документа периодично“.
  • В екран Справки е добавен филтър „Периодични“, чрез който се показват само периодичните фактури за определен период.
  • Полето „Съставил“ вече е освободено за редактиране по време на издаване на фактура.
  • Добавена е информация кога и до кого е изпратен даден документ. Вижда се в екран "Справки и Вземания".
  • Отстранени неудобства при генериране на Инвойс фактура от Фактура.
  • Добавена е абревиатура на всяка чуждестранна валута в pdf документ.
  • отстранени са също и редица дребни неудобства, споделени от потребители през последните месеци.

безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

счетоводствоАлбум на Първични Счетоводни Документи

Представени са десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата, на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. Към всеки документ има word версия за сваляне.

трз и лсАлбум на Документи за ТРЗ и Личен Състав

Представени са почти всички документи, необходими при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по начин, че да може да бъде използван веднага, след попълване на нужните данни. Към всеки документ има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.

договори бланкиАлбум на Примерни Договори

Представени са базови варианти на най-често сключваните договори. В повечето случаи, спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор, според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от опитен консултант. Към всеки договор има word версия.