Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Декларация за Трудова Злополука

ТРЗ и Личен Състав

Декларация за Трудова Злополука

трудова злополука 0

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Приложение към чл.3, ал.1 от Наредбата за Установяване, Разследване, Регистриране и Отчитане на Трудовите Злополуки

I. ДАННИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЯ

трудова злополука 1

II. ДАННИ ЗА ПОСТРАДАЛИЯ

трудова злополука 2

III. ДАННИ  ЗА  ЗЛОПОЛУКАТА

трудова злополука 3

IV. ДАННИ  ЗА  УВРЕЖДАНЕТО

трудова злополука 4

Този счетоводен ресурс за "Декларация за трудова злополука" е разработен от Фактуриране.bg