Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Удостоверение за Осигурителен Стаж – УП-3

ТРЗ и Личен Състав

Удостоверение за Осигурителен Стаж – УП-3

Удостоверение за Осигурителен Стаж

Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се във:

За да послужи при пенсиониране, съгласно чл.40 от Наредбата за Пенсиите и Осигурителния Стаж. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го носят отговорност по Наказателния Кодекс.

Изготвил (подпис):

Главен Счетоводител (подпис):

Ръководител (подпис и печат):

Този счетоводен ресурс за "Осигурителен стаж" е разработен от Фактуриране.bg