Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за вложени суровини

Първични Счетоводни Документи

Протокол за вложени суровини

Протокол за вложени суровини

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Вложени Суровини е документ, с който се документират вложените суровини в конкретно изделие или за еднотипни изделия за определен период (ден, седмица или месец) – например вложени хранителни продукти при приготвяне на ястия в ресторант за един ден.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за вложени суровини" е разработен от Фактуриране.bg