Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Незавършено Производство

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Незавършено Производство

Протокол за незавършено производство

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Незавършено Производство е документ, с който се документира количеството и стойността на суровините, които се намират във фаза на производство и разходите за заплати и осигуровки за тяхната обработка до тази фаза.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Незавършено Производство" е разработен от Фактуриране.bg