Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Брак в Производство

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Брак в Производство

Протокол за Брак в Производство

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Брак в Производство е документ, с който се документира вида, количеството и стойността на бракувана готова продукция.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Брак в Производство" е разработен от Фактуриране.bg