Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Фира

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Фира

Протокол за Фира

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Фира е документ, с който се документират технологичните и фактическите фири на суровини по време на производство.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Фира" е разработен от Фактуриране.bg