Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Преоценка на Активи

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Преоценка на Активи

Протокол за Преоценка на Активи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Преоценка на Активи е документ, с който се документира преоценката на активи.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Преоценка на Активи" е разработен от Фактуриране.bg