Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Оценка на Материални Запаси

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Оценка на Материални Запаси

Протокол за Оценка на Материални Запаси

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Оценка на Материални Запаси е документ, с който се документира оценката на материални запаси.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Оценка на Материални Запаси" е разработен от Фактуриране.bg