Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Опис на Пари в Каса

Първични Счетоводни Документи

Опис на Пари в Каса

Опис на Пари в Каса

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Опис на Пари в Каса е документ, с който се документира проведена инвентаризация на парични средства в каса и съпоставката им със счетоводните данни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Опис на Пари в Каса" е разработен от Фактуриране.bg