Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Липси/Излишъци

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Липси/Излишъци

Протокол за Липси

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Липси/Излишъци е документ, с който констатираните при инвентаризация липси или излишъци се компенсират или заприходяват.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Липси" е разработен от Фактуриране.bg