Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди

Протокол за Изразходвани Суровини

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди е документ, с който се документират използваните по вид и количество суровини и материали за собствени (административни или други) нужди, които по принцип се използват за производствени цели.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс "Протокол за Изразходвани Материали" е разработен от Фактуриране.bg