Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Справка за Продадени Стоки на Дребно

Първични Счетоводни Документи

Справка за Продадени Стоки на Дребно

Справка за Продадени Стоки на Дребно

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Справка за Продадени Стоки на Дребно е документ, с който се описват продадените стоки по вид, количество и продажна цена от конкретен обект за конкретен период (ден/седмица/месец). На базата на тази справка, описаната стока се изписва счетоводно от склада на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Справка за Продадени Стоки на Дребно" е разработен от Фактуриране.bg