Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР

Първични Счетоводни Документи

Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР

Протокол за Извършени СМР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол/Акт (Образец19) за Извършени Строително Монтажни Работи (СМР) е документ, с който се документират извършени строително монтажни работи на съответен етап на строителство.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Извършени СМР" е разработен от Фактуриране.bg