Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Безвъзмездна Сделка

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Безвъзмездна Сделка

Протокол за Безвъзмездна Сделка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Безвъзмездна Сделка е документ, с който се документира безвъзмездно предоставяне на материални запаси или активи под формата на рекламни материали, мостри, подаръци или други подобни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Безвъзмездна Сделка" е разработен от Фактуриране.bg