Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

Първични Счетоводни Документи

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

Мемориален Ордер

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер е документ, с който се описват счетоводни статии, за които няма първичен счетоводен документ, каквито например са преоценката на валута или приключвателните операции.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Мемориален Ордер" е разработен от Фактуриране.bg