Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Как може да се смени името на "съставил"?

Първични Счетоводни Документи

Как може да се смени името на "съставил"?

Имената на съставител на документи, могат да се променят през Настройки/Потребители/Влизате в конкретният такъв. Новите имена, ще се появяват във всички следващи издадени от вас документи, в старите документи ще си останат старите имена.