Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > РКО (Разходен Касов Ордер)

Първични Счетоводни Документи

РКО (Разходен Касов Ордер)

Разходен Касов Ордер (РКО)

РКО - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Разходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Разработили сме софтуер "Каса" с основноа предназначение следене на касови наличности.Повече за продукта ни можете да прочетете ТУК.

Този счетоводен ресурс за "Разходен Касов Ордер (РКО)" е разработен от Фактуриране.bg