Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Заповед за Командировка в Чужбина

Първични Счетоводни Документи

Заповед за Командировка в Чужбина

Заповед за Командировка в Чужбина

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Чужбина е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друга държава. Със същия документ се определят и сумите за различните разходи по време на задграничната командировка.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Заповед за Командировка в Чужбина" е разработен от Фактуриране.bg