Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Разписка за Получена Сума

Първични Счетоводни Документи

Разписка за Получена Сума

Разписка за Получена Сума

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Разписка за Получен Сума е документ, който служи за размяна на пари между две лица – по-скоро, когато тази размяна не се извършва на каса в предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Разписка за Получена Сума" е разработен от Фактуриране.bg