Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Вносна Бележка

Първични Счетоводни Документи

Вносна Бележка

Вносна Бележка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Вносната Бележка е документ, с който се извършва внасянето на пари в банкова сметка. Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.

Този счетоводен ресурс за "Вносна Бележка" е разработен от Фактуриране.bg