Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Нареждане Разписка

Първични Счетоводни Документи

Нареждане Разписка

Нареждане Разписка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Нареждане Разписка е документ, с който се извършва теглене на пари от банкова сметка. Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.

Този счетоводен ресурс за "Нареждане Разписка" е разработен от Фактуриране.bg