Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Платежно Нареждане

Първични Счетоводни Документи

Платежно Нареждане

Платежно Нареждане

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Платежно Нареждане е документ, с който се извършва превод на пари от една банкова сметка в друга банкова сметка. Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.

Този счетоводен ресурс за "Платежно Нареждане" е разработен от Фактуриране.bg