Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Бюджетно Платежно Нареждане / Вносна Бележка

Първични Счетоводни Документи

Бюджетно Платежно Нареждане / Вносна Бележка

Платежно Нареждане

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Бюджетно Платежно Нареждане / Вносна Бележка е документ, с който се извършва плащане на задължения към бюджета – чрез внасяне на пари в банка или чрез превод от обикновена банкова сметка към бюджетна банкова сметка. Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.

Този счетоводен ресурс за "Платежно Нареждане" е разработен от Фактуриране.bg