Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Незабавно Инкасо

Първични Счетоводни Документи

Незабавно Инкасо

Незабавно Инкасо

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Преводно Нареждане е документ, с който се извършва превод на пари от една банкова сметка към друга банкова сметка, но по нареждане (инициатива) на получателя на парите. Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.

Този счетоводен ресурс за "Незабавно Инкасо" е разработен от Фактуриране.bg