Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Бордеро за Обмяна на Валута

Първични Счетоводни Документи

Бордеро за Обмяна на Валута

Бордеро

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Бордеро за Обмяна на Валута е документ, с който се документира покупко-продажба на валута. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Бордеро за Обмяна на Валута" е разработен от Фактуриране.bg