Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Приемо-Предавателен Протокол

Първични Счетоводни Документи

Приемо-Предавателен Протокол

Приемо-Предавателен Протокол

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Приемо-Предавателен Протокол" е разработен от Фактуриране.bg