Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Складов картон

Първични Счетоводни Документи

Складов картон

Складов картон

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Складов Картон за артикул е документ, с който се документира фактическото движение (приход, разход и остатък) на конкретна стока, продукт и/или материален запас в склад на предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Складов картон" е разработен от Фактуриране.bg