Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Искане за Отпускане на Суровини/Материали

Първични Счетоводни Документи

Искане за Отпускане на Суровини/Материали

Искане за Отпускане на Материали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Искане за Отпускане на Суровини/Материали е документ, с който се документира основанието вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство, например.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Искане за Отпускане на Материали" е разработен от Фактуриране.bg