Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Поръчка за Производство

Първични Счетоводни Документи

Поръчка за Производство

Поръчка за Производство

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Поръчка за Производство е документ, с който се документира възлагането на конкретно производствено звено да произведе определени изделия (продукти) в определени количества.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Поръчка за Производство" е разработен от Фактуриране.bg