Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Произведена и Заскладена Продукция

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Произведена и Заскладена Продукция

Протокол за произведена и заскладена продукция

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Произведена и Заскладена Продукция е документ, с който се документира, че конкретни артикули в конкретни количества са произведени и постъпили в склада.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Произведена Продукция" е разработен от Фактуриране.bg