Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори

Какво е Фактуриране.bg?

Фактуриране.bg e автоматизирана web-базирана система за онлайн издаване, и изпращане на електронни документи.
Видовете издавани електронни документи са:

 • Фактура
 • Проформа фактура
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Протокол за ВОП
 • Протокол за изменение на протокол за ВОП
 • Протокол за анулиране на документ

Документи на чужд език:

 • Invoice
 • Debit note
 • Credit note

В какъв формат са електронните документи?

Създаваните чрез системата, онлайн документи представляват файлове в различни формати:

 • PDF формат (файлове с разширение .pdf).
 • Excel 2007 формат (файл с разширение .xlsx)
 • HTML simple формат (файл са разширение .html – web страница)

PDF (Portable Document Format) е файлов формат за електронни документи. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графичното съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно или копирано. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същият начин, както изглежда и в електронния си формат. Най често използваната програма за разглеждане и отпечатване на PDF документи е Adobe Acrobat Reader.

Excel 2007 (.XLSX) е файлов формат на Microsoft Office. Файловете с разширение .xlsx могат да бъдат лесно редактирани с помоща на MS Excel 2007. Посочения формат не винаги е съвместим с по стари версии на MS Excel. Excel документите имат много възможности за допълнителни настройки при печат.

HTML simple (.html) е файлов формат за WEB страници. Файловете с разширение .html не могат да бъдат лесно редактирани и нямат големи възможности за допълнителна настройка при печат. За разлика от другите формати браузърите работят много по-лесно и бързо с html файлов формат. В html документите не се печата лого на фирмата.

Необходимо ли е да инсталирам допълнителен софтуер за да работя с Фактуриране.bg?

Не. Фактуриране.bg е 100% web базирана система за документи. За да издавате и изпращате електронни документи чрез Фактуриране.bg не е необходимо да инсталирате на компютъра си какъвто и да е софтуер. Необходим ви е само браузър. Фактуриране.bg не е обвързан с операционната система на вашия компютър, можете да работите с него от всички известни операционни системи. По този начин Фактуриране.bg е достъпен за вас от всеки един компютър, който е свързан с интернет.

Защитени ли са данните на фирмите, които обслужвам, посредством системата Фактуриране.bg?

Системата осигурява най-сигурния начин за пренос на данни в интернет чрез 256-битово SSL-криптиране.

SSL (Secure Socket Layer) е протокол за криптиране на връзката при пренос на данни. Използва се в случаите, когато е необходимо да се осигури високо ниво на информационна сигурност в интернет - за защита на данните в правителствени сайтове с класифицирана информация, при извършване на финансови транзакции през сайтовете на банки и електронни магазини и изобщо за осигуряване информационната защита на всякакви сайтове, които съдържат конфиденциална информация от типа на номера на кредитни карти, данни на юридически и физически лица и др.

Лесно можете да се ориентирате дали се намирате на страница, защитена чрез SSL-криптиране като погледнете web-адреса на страницата в полето Address на браузъра - обикновените адреси започват с http://, докато адресите на SSL-защитените страници започват с https://. Освен това защитените с SSL сайтове оцветяват в различен цвят началото на адреса, обикновено ще виждате https:// при криптиране на връзката.

Как моите клиенти ще получават документите издадени към тях?

Възможностите за изпращане на документи са:

 • Съхранен документ, в един от гореописаните формати, и изпратен по мейл.
 • Ако използвате версия ПРО на системата Фактуриране.bg, можете да сизпращате документите автоматично през системата до мейл на клиента.

Подробна информация относно издаването и изпращането на електронните документи ще намерите в категориите "Издаване на електронен документ" и "Принтиране или изпращане на издадените документи на email".

Необходимо ли е специално обучение за работа с онлайн системата Фактуриране.bg?

Фактуриране.bg е изключително лесен и интуитивен за ползване, без необходимост от специално обучение, издаването на документ никога не е било по лесно. С изчистен и лек интерфейс Фактуриране.bg предлага лесен достъп до всички функционалности на системата само с няколко кликвания на мишката.

Ако ви е необходима повече информация прочетете обясненията в темите, които дават указания за работата със системата.

Мога ли да разгледам системата преди да се регистрирам?

Да. Фактуриране.bg е единствената по рода си онлайн система предлагаща реална демонстрационна версия. По всяко време можете да влезете в системата, посредством тестовия акаунт, за да разгледате Фактуриране.bg. Тестовия акаунт дава възможност да се разгледа пълната функционалност на системата, от издаването до разпечатването на документа или изпращането му по е-поща.