Версия Pro

PRO-версията на Fakturirane.bg предлага следните допълнителни удобства:

 • Изпращане на издадените документи директно през системата;
 • Възможност за въвеждане на частично плащане по фактура;
 • Копиране/Преиздаване на няколко на брой фактури от меню Документи.
 • Подписване на съобщение към издаден документ с електронен подпис;
 • Бърз бутон за издаване на Invoice, Debit и Credit note, от таблиците през меню Документи.
 • Справка за всички неплатени или частично платени фактури за по-добро проследяване на вземанията;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи, в софтуера Счетоводство+ на БулМар офис.
 • Права на достъп до фирми, офиси и номенклатури за всеки потребител.
 • Връзка с база данни на  регистрираните по ДДС фирми, при добавяне на контрагент от меню Номенклатури.
 • Следене на статус на документите - изпратен да/не;
 • Бърз бутон за генериране на PDF оригинал и копие директно след създаване на документа;
 • Превалутиране в чуждоезичен документ и възможност за синхорнизиране с фиксинга за деня  на ЕЦБ;
 • Автоматично попълване на данните на контрагент след въвеждане на първите няколко букви от името или първите няколко цифри от булстата;
 • Бърз бутон за издаване на Фактура от Проформа фактура.
 • Издаване на всички документи по режим Касова отчетност и следене на салда по издадените протоколи;
 • Издаване на документ Сметка/Фактура - Нотариус;
 • Никакви реклами по екрана и поддръжка по телефон от 9 до 18 часа.

Цени

абонаментен период цена
3 месеца 15 лв
6 месеца 24 лв
12 месеца 36 лв

Цените са с включен ДДС. Абонамента се прави на ниво акаунт (имейл) и важи за всички фирми, от които се издават фактури през този акаунт. Няма ограничение за брой издадени документи.