Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Пътен Лист

Първични Счетоводни Документи

Пътен Лист

Пътен Лист

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Пътен Лист е документ, с който се документира маршрута и разхода за гориво на конкретен автомобил.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Пътен Лист" е разработен от Фактуриране.bg