Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Анулиране на Фактура

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Анулиране на Фактура

Протокол за Анулиране на Фактура

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Протоколът за Анулиране на Фактура или Известие е Първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) анулира погрешно съставена Фактура, която вече е била отразена в ДДС дневниците на доставчика (продавача) или получателя (купувача/клиента).

 • Поправки и добавки във Фактури и Известия към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени Фактури или Известия към тях се анулират и се издават нови.
 • За погрешно съставени документи се смятат и:
  - издадени Фактури и Известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки, че е следвало да бъде начислен; -
  издадени Фактури и Известия към тях, в които е начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен.
 • Всички екземпляри на анулираните Фактури и Известия към тях, както и Протокола за Анулиране, се съхраняват и от доставчика и от получателя.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 • номер и дата на Протокола за Анулиране на Фактура или Известие;
 • данните за доставчика и получателя от анулирания документ;
 • основанието за анулиране;
 • номера и датата на документа, който се анулира;
 • номера и датата на издадения нов документ (ако има издаден нов документ);
 • подпис на лицата, съставили Протокола за Анулиране на Фактура или Известие за всяка от страните.
Този счетоводен ресурс за "Протокол за Анулиране на Фактура" е разработен от Фактуриране.bg