Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > ПКО (Приходен Касов Ордер)

Първични Счетоводни Документи

ПКО (Приходен Касов Ордер)

ПКО

ПКО - Предназначение

ПКО (Приходен Касов Ордер) е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

ПКО - Реквизити

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "ПКО" е разработен от Фактуриране.bg