Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Авансов Отчет

Първични Счетоводни Документи

Авансов Отчет

Авансов Отчет

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Авансов Отчет е документ, с който подотчетно лице (например снабдител) отчита изразходването на авансово получени пари от каса.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Авансов Отчет" е разработен от Фактуриране.bg