Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Заповед за Командировка в Страната

Първични Счетоводни Документи

Заповед за Командировка в Страната

Заповед за Командировка в Страната

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място. Със същия документ се отчита изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане от каса на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Заповед за Командировка в Страната" е разработен от Фактуриране.bg