Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Сметка-Фактура от Нотариус

Първични Счетоводни Документи

Сметка-Фактура от Нотариус

сметка-фактура от нотариус

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сметка/Фактура от нотариус е първичен счетоводен документ, с който Нотариус удостоверява извършена от него нотариална услуга. Към този документ не се издава касова бележка, когато е отбелязано, че е платен в брой – той играе роля и на касова бележка при плащане в брой.

2. РЕКВИЗИТИ

  • Сметката/Фактурата по чл.89 от ЗННД притежава всички реквизити, като обикновената Фактура, заедно с отчетените специфики на нотариалната услуга – в т.ч. какъв е удостоверяваният материален интерес, на основание на кой член от ЗННД и на коя точка от Тарифата към него е формирана таксата и нейния размер в лева.
  • Характерното за Сметката/Фактурата от Нотариус е, че идентификационния номер по ЗДДС на съответния нотариус не е неговия БУЛСТАТ, а се формира от BG + ЕГН-то на нотариуса. По този начин ИН по ЗДДС на нотариус съдържа 10 цифри след знака за BG, а не 9 както е при другите субекти.
Този счетоводен ресурс за "Сметка-Фактура от Нотариус" е разработен от Фактуриране.bg