Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Дебитно Известие

Първични Счетоводни Документи

Дебитно Известие

Дебитно Известие

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дебитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура.

Увеличението на данъчната основа може да се дължи на: неправилно изчислена данъчна основа при първоначалното фактуриране; при доставено по-голямо количество от първоначално фактурираното.

Може да ползвате сайта ни за да издавате безплатно Дебитно Известие.За тази цел, са ви нужни 30 секунди за регистрация от ТУК.

2. РЕКВИЗИТИ

  • Дебитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.
  • Дебитното Известие задължително съдържа и:
    - номерът и датата на Фактурата, към която е издадено известието;
    - основанието за неговото издаване (основанието за увеличаването на данъчната основа).
Този счетоводен ресурс за "Дебитно Известие" е разработен от Фактуриране.bg