Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Месечен Касов Отчет

Първични Счетоводни Документи

Месечен Касов Отчет

Месечен касов отчет

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дневният Финансов Отчет е вторичен счетоводен документ, с който се отчитат дневните продажби в брой, регистрирани на един Касов Апарат (Фискално Устройство), с което касата се нулира и продажбите от деня се записват в историята на фискалната памет.

Месечния Финансов Отчет е вторичен счетоводен документ, с който се отчитат продажбите в брой за целият месец, регистрирани на един Касов Апарат (Фискално Устройство). Месечния Финансов Отчет има справочна роля и в резултат на него касата не се нулира и не произтичат никакви записи в историята на фискалната памет.

2. РЕКВИЗИТИ

Реквизитите на Дневния Финансов Отчет и Месечния Финансов Отчет са регламентирани с образци в Наредбата за Регистриране и Отчитане на Продажбите в Търговските Обекти чрез Фискални Устройства (НРОПТОЧФУ – №Н-18)

Този счетоводен ресурс за "Месечен Касов Отчет" е разработен от Фактуриране.bg