Помощ > Регистрация, Вход, Смяна на парола > Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи

Регистрация, Вход, Смяна на парола

Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи

След като сте приключили с регистрацията, и се логнете с мейла и паролата си, системата ще ви препрати на страницата за попълване на данни за фирма, меню "Настройки/Моите фирми/Добави нова фирма".

ВАЖНО:Само полетата отбелязани със * звездичка са задължителни за попълване

Основни данни

  1. * "Име на фирмата" запишете точното наименование на вашата фирма, например „Стоянов и Син” ООД.
  2. * "Ид. Номер" запишете Единният Идентификационен Код по Булстат на вашата фирма.
  3. *Град - населеното място където е регистрирана или упражнява дейност фирмата.
  4. В полето „Ид. по ЗДДС” запишете идентификационния код по ЗДДС ако фирмата е регистрирана по Закона за данъка върху добавената стойност. Обикновено Идентификационния код по ЗДДС е вашият ЕИК (по Булстат) с букви „BG” отпред.
  5. В полето "Лого:" имате възможност да заредите логото на вашата фирма, което да се печата върху издаваните документи. Мястото определено за лого в документа е с размери: Ширина: 370 пиксела; Височина: 90 пиксела; Формат: JPG. Всяка картинка с размери по-големи от посочените ще бъде преоразмерена до указаните размери.

Данни за Офис / Обект

В електронната система за издаване на документи Фактуриране.bg можете да добавяте неограничен брой офиси или обекти, от които да издавате документи. Ако имате фирма с няколко офиса в страната, и всеки офис трябва да издава документи със собствена номерация, можете да въведете данните за всеки отделен офис или обект и да зададете тяхна собствена номерация в системата Фактуриране.bg. При попълването на данни за офис или обект трбва да поставите отметка , в полета  "собствена номерация" на документите.

  1. Наименование – Въведете наименованието на офиса или обекта – Например „Централен Офис”
  2. В следващите полета трябва да въведете точния адрес на офиса или обекта – Страна, Град, Адрес, Пощенски Код, МОЛ за конкретния обект.
  3. При първото издаване на документ за този офис, трябва да поставите пореден номер от който да започне.След това, системата си ги поставя и следи автоматично.

След като отразите промените трябва да натиснете бутона „Запис” за да може въведените данни да се запазят в системата. Един път записани данните ще се използват автоматично и няма да трябва да ги попълвате отново. По всяко време можете да се върнете и да направите корекция по данните за издателската фирма, както и да добавите банкова сметка или офис / обект.

*В онлайн системата Фактуриране.bg може да работите с повече от една потребителски фирми от един и същи акаунт. Не е нужно да регистрирате различни потребители за всяка фирма от която искате да издавате документи.