Помощ

Регистрация, Потребители (5)

- Регистриране в системата Фактуриране.bg?
- Добавяне на потребител
- Смяна на парола
- Възстановяване на забравена парола

Данни за Фирма, Настройки (8)

- Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи
- Настройки за документите
- Редактиране на информацията за фирмата
- Добавяне на банкова сметка

Артикули, Клиенти (2)

- Въвеждане и редакция на контрагенти
- Въвеждане и редакция на артикули

Издаване на Документи (7)

- Видове документи, които могат да се издават от Фактуриране.bg?
- Издаване на документ
- Издаване на документ с ДДС

Управление, Справки, Търсене (5)

- Управление на списъците с последно издадени документи
- Мога ли да подредя списъка с издадените документи по някакъв критерий?
- Как мога да търся в издадените документи?
- Мога ли да разпечатам справка за издадените документи за определен период?
- Мога ли да архивирам издадените документи?

Входящи Документи (1)

- Въвеждане на входящи документи