Помощ

Регистрация, Вход, Смяна на парола (5)

- Регистриране в системата Фактуриране.bg?
- Добавяне на потребител
- Как да редактирам парола?
- Възстановяване на забравена парола

Моите фирми, Настройки (10)

- Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи
- Настройки за документите
- Редактиране на информацията за фирмата
- Добавяне на банкова сметка

Артикули, Клиенти,Мерни единици (3)

- Въвеждане и редакция на контрагенти
- Въвеждане и редакция на артикули

Издаване на Документи (10)

- Видове документи, които могат да се издават от Фактуриране.bg?
- Издаване на документ
- Издаване на документ с ДДС

Справки,Търсене,Експорти (6)

- Управление на списъците с последно издадени документи
- Мога ли да подредя списъка с издадените документи по някакъв критерий?
- Как мога да търся в издадените документи?
- Мога ли да разпечатам справка за издадените документи за определен период?
- Мога ли да архивирам издадените документи?