Помощ > Чуждоезични документи > Къде да попълня данните, за да издам чуждоезичен документ?

Чуждоезични документи

Къде да попълня данните, за да издам чуждоезичен документ?

Не е необходимо да ги попълвате. При създаване на нов контрагент, потребителска фирма или артикул, данните ще се транслират автоматично.

Ако не ви харесва транслирането, данните можете да промените през меню Номенклатури или директно през някой чуждоезичен документ.