Помощ > Чуждоезични документи > При запис на Invoice изписва съобщение:"Имате редове на които липсват наименования"

Чуждоезични документи

При запис на Invoice изписва съобщение:"Имате редове на които липсват наименования"

При действие създаване на Invoice от Фактура, системата транслира автоматично българските наименования/основания на вашите артикули на латиница. Ако във фактурата сте въвели свободен текст, тоест не сте избрали артикул въведен в номенклатурата на Фирмата Ви, при създаване на " Invoice" системата не транслира текста от българската фактура автоматично и го оставя празен. В следствие на това, не може да се запази и Invoic-a.

Решението е: Да видите на кой ред в инвойса е изписан текста " Въведете текст за търсене " и да напишете в полето основание/наименование текста на латиница или друг език отговарящ на същият ред от българската фактура.

В случай, че често издавате Invoice фактури, ви съветваме всички артикули/основания които продавате да бъдат въведени в меню:Номeнклатури/ Наименование/Добави нов Артикул.